פעילויות אלו מתמקדות בחינוך הבלתי פורמלי ומכוונות להעשרת עולמו החוויתי של הילד, כמו גם טיפוח כישוריו הייחודיים והרחבת אופקיו. אנו מאמינים בתרומתו הרבה של החינוך הבלתי פורמלי להעצמתו של הילד ולחיזוק יכולותיו החברתיות והלימודיות ורואים בתחם זה מנוף המסייע לנו גם בקידומו הלימודי.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *