רבים מילדי המפעל להכשרת ילדי ישראל מאופיינים עת קליטתם במסגרותינו בהשגים לימודיים ירודים, לעיתים עם פער לימודי של 4 כיתות לימוד. חלק מהילדים המתקבלים בכתות הנמוכות בביה”ס לא רכשו במקומות החינוך הקודמים את יסודות הקריאה והכתיבה. במרבית המקרים בדיקה ראשונית של הילד מגלה שלילד פוטנציאל תקין וכי החסרים הלימודיים הגדולים נובעים מהזנחה סביבתית עמוקה שמנעה מן הילד התפתחות תקינה ומהאפשרות למצות את הפוטנציאל התקין הגלום בו.
ההזנחה המתמשכת בסביבה מקפחת גרמה לליקויים קשים בתפקודו של הילד לא רק בתחום הלימודי הבית ספרי אלא גם בתחומי תפקוד אחרים- רגשי, התנהגותי ונפשי .
תחושת הכישלון ואי ההצלחה שלוותה את הילד לאורך השנים, יצרה אצל הילד דימוי עצמי שלילי והערכה עצמית נמוכה. נפגעה האמונה ביכולתו להתקדם ולהשיג השגים. ציפיותיו שלו ושל הסביבה הפכו למחסום לכל התקדמות עתידית .
כדי לפרוץ מעגל זה מוצא הילד מסביבתו המקפחת ומועבר לבית הילדים ולסביבה מטפחת ותומכת המגבירה בילד את האמונה שלו ביכולתו להשתנות ע”י התנסויות חדשות.
הפרוייקטים החינוכיים המופעלים במסגרותינו החינוכיות הינם בעלי חשיבות עליונה שכן הם מסיעים לנו למקד ולהוציא לפועל את המטרות והיעדים שהמפעל מציב לעצמו.
קידומם של הילדים המגיעים אלינו הינה מטרה מרכזית ולכן מוטלת עלינו האחריות לשפר את יכולות הלמידה שלהם וכן להעשירם מבחינה חינוכית, תרבותית, חברתית ואישית.
לצורך כך פיתח המפעל מערך טיפולי חינוכי, תרבותי וחברתי הנותן מענה לצרכים הייחודיים של ילדי המפעל
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *