אוכלוסיית ילדי המפעל להכשרת ילדי ישראל דורשת יותר ויותר מענים מקצועיים בהתייחסות החינוכית טיפולית – משקמת.
המפעל להכשרת ילדי ישראל פיתח זיקה לכמה שיטות טיפול וטכניקות שהוכחו כהצלחה. שיטות אלו מותאמת לכל ילד וילד על פי צרכיו היחודיים.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *