שיעורי עזר

שיעורי עזר

שיעורי עזר

רוב ילדי המפעל מגיעים אלינו עם פערים לימודיים וחסכים בידע של מספר שנים. דבר המחייב אותנו להירתם למען הילד המתחנך אצלנו. מערך שיעורי העזר הפרטניים במקצועות בהם התלמיד חלש, מתקיים באמצעות צוות מורים מקצועיים, מורים לחינוך מיוחד ומורים כלליים. שיעורים אלה מיועדים לצמצום פערים וחסכים, ולתיגבור לימודיהם של הילדים כך שבעתיד יוכלו לעמוד במבחני הכניסה של מסגרות ההמשך.

יש להדגיש, כי מעבר להשגיו הלימודיים שישופרו עם השלמת פערי המיומנויות והידע, הרי שעליה בתפקודו הלימודי של התלמיד תשפר גם את המוטיבציה הלימודית שלו ואת דימויו העצמי, החשובים לא פחות עבורו. במסגרת תוכנית שיעורי העזר, מופעלת תוכנית תגבור לימודי לבגרויות, המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה, הזקוקים לסיוע במקצועות ספציפיים כדי להצליח בבחינותיהם. תוכנית שיעורי העזר לבגרויות נתמכת גם ע”י תורמים פרטיים וקרנות.

עלות הפרויקט לילד נאמדת בכ- 2000 ש”ח לשנה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות