הוראה מתקנת

הוראה מתקנת

הוראה מתקנת

בין הילדים שנקלטים במסגרותינו ישנם כ- 125 ילדים (כ – 13%) אשר אינם מתפקדים בהתאם למצופה מהם ע”פ רמתם השכלית. (קרי ילדים בכתה ד-ה שאינם מסוגלים לקרוא או אינם מבינים את שקראו). ילדים אלו מושמים בכיתות חינוך מיוחד או כיתות משלבות. פרויקט זה מיועד לשקם את היכולות הקוגניטיביות התקינות ביסודן. בעזרת שיטות הוראה יחודיות, הנתמכות ע”י אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב, אנו מסייעים לילד לשקם את הפוטנציאל ולהביא לפיתוח יכולותיו, כישוריו ומיומנויות יסוד, כך שאלו יאפשרו לילד בטווח המיידי לצמצם פערים לימודיים ולהשתלב בכיתות לימוד רגילות.

עלות התוכנית לילד נאמדת בכ- 2500 ש”ח לשנה, ונתמכת ע”י גורמים פילנתרופיים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות