סדנאות קליטה

סדנאות קליטה

סדנאות קליטה

לילדים החדשים המתעתדים להשתלב במסגרות המפעל, מקיימת כל מסגרת חינוכית סדנת קליטה. הסדנא מתקיימת בסוף חודש אוגוסט ולקראת פתיחת שנת הלימודים, במהלכה מכירים הילדים את המסגרת החינוכית שבה יקלטו: את הורי הבית במשפחתון, העובדות הסוציאליות, מנהל כפר הילדים, ומגוון הפעילויות שהמקום מציע.

במהלך ימים אלו נעשות פעילויות חברתיות וטיפוליות מגוונות, שמטרתן לסייע ולהקל על הילדים את השתלבותם במסגרת החדשה, תוך עיבוד תהליך המעבר מהבית. התוכנית נועדה לאפשר להם לחוות באופן חיובי את השינוי הצפוי על אף החששות והקושי שביציאה מהבית.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות