לתרומה באשראי או בביט

(ניתן לראות אישור ניהול תקין ומעודכן של העמותה ואישור 46)

לתרומה בדרכים נוספותעיגול לטובה היא עמותה ללא כוונת רווח הפועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות מנגנון חכם המאפשר לכל אדם בישראל לתרום קצת ולהשיג הרבה.

העברה בנקאית

באמצעות בנק הפועלים
סניף 636, נס ציונה
מס’ חשבון 299084

באמצעות בנק הדואר

חשבון מס’ 4-01904-3

המחאה

ניתן לשלוח המחאה
לפקודת המפעל להכשרת ילדי ישראל
מח’ קשרי חוץ וגיוס משאבים
ת.ד. 11 | נס ציונה 7401801
בציון שם הפרויקט או שם המסגרת החינוכית בעבורם תרמתם

"פעם בחיים" הינו מיזם חברתי המשלב תרבות ועשיית הטוב באמצעות שימוש בפלטפורמה טכנולוגית ייעודית המאפשרת למכור חוויות של 'פעם בחיים' ולתרום את רב ההכנסות (80%) לעמותות / ארגוני צדקה במטרה לייצר אימפקט חיובי בקהילה.