לימודי מוסיקה

לימודי מוסיקה

לימודי מוסיקה

המוסיקה היא אחת מצורות המבע האנושיות הטבעיות, העשירות והמורכבות ביותר. היא חלק בלתי נפרד מחיינו ובאמצעות צלילים היא נותנת ביטוי הן לחוויות העולם הסובב אותנו והן לעולם החוויות הפנימי-אישי. המוסיקה היא צורך בסיסי-אנושי שיש לו ביטוי חשוב ועמוק בחיי הפרט ובחיי החברה גם יחד. הפעילות המוסיקאלית מצריכה יכולות מורכבות ביותר ותובעת שילוב של כישורים קוגניטיביים, רגשיים ופסיכו-מוטוריים. במקרים רבים, כמו בעת ביצוע מוסיקאלי (שירה, נגינה), דרוש תיאום הדוק ביותר בין כישורים אלו. את המוסיקה, אפשר אפוא לראות כערוץ התפתחות חיוני, המשלים את ערוצי ההתפתחות האחרים של האדם בשנות התפתחותו.

ערוץ התפתחות אינטגרטיבי זה, מקנה כלים ומיומנויות ייחודיים, שאינם מטופחים בדרך כלל על ידי ערוצי ההתפתחות האחרים. מטרת התכנית היא לסייע בהתפתחות הפוטנציאל המוסיקאלי התבוע בילדים בעלי פוטנציאל ולאפשר לו לבוא לידי מיצוי במגוון פעילויות מוסיקאליות, שיעורי פיתוח קול, נגינה על כלי, ועוד. לימודי המוסיקה מערבים יכולות קוגניטיביות, רגשיות ומוטוריות מורכבות ביותר.

עלות ממוצעת לילד לחודש, נאמדת בכ- 1,000 ש”ח (מינימום התחייבות שנתית של 10,000 ש”ח לשנה)

שינוי גודל גופנים
ניגודיות