צור קשר


צור קשר


הנהלה ראשית


רחוב מרגולין 1, נס ציונה ת.ד. 11 מיקוד 7401406 טלפון: 08-6984660 08-6984660

דוא"ל: info@hamifal.org.il


אנשי קשר

משה דולב - מנכ"ל
שי בלומנטל - סמנכ”ל כח אדם
רפי אטיאס - סמנכ”ל תפעול, בינוי וכספים
חמוטל גורדון שמיר - עובדת סוציאלית ראשית
אורנה טאוס - דוברת וממונה על קשרי חוץ ופיתוח משאבים
אשר בן שימול - סמנכ"ל חינוך
מיטל כוכבי - מזכירות

Hamifal

Address: 21st Ha'namer St., Jerusalem, Israel Let′s talk +972-2-642-0080

צור קשר


הנהלה ראשית


רחוב מרגולין 1, נס ציונה ת.ד. 11 מיקוד 7401406 טלפון: 08-6984660 08-6984660

דוא"ל: info@hamifal.org.il


אנשי קשר

משה דולב – מנכ”ל
md@hamifal.org.il

שי בלומנטל – סמנכ”ל כח אדם
shaib@hamifal.org.il

רפי אטיאס – סמנכ”ל תפעול, בינוי וכספים
rafi@hamifal.org.il

חמוטל גורדון שמיר – עובדת סוציאלית ראשית
chamootal@hamifal.org.il

אורנה טאוס – דוברת וממונה על קשרי חוץ ופיתוח משאבים
info@hamifal.org.il

אשר בן שימול – סמנכ”ל חינוך
asher@hamifal.org.il

מיטל כוכבי – מזכירות
meital@hamifal.org.il

Hamifal

Address: 21st Ha'namer St., Jerusalem, Israel Let′s talk +972-2-642-0080