מבנה ארגוני ובעלי תפקידים

ועד מנהל: 

דר’ אסעד עראידה – יו”ר

חברי ועד מנהל: מר מנחם נבו, גב’ שולה מור, גב’ שרי דאובר, מר שמעון יאיר, גב’ שמחה סיאני, מר דוד רוזנר,

חברי האספה הכללית: מר בלפור חקק, גב’ ורדה איש שלום, מר שלומי עמר, גב’ יעל שרביט, מר אנדי סקורופה, גב’ הנרייטה אקרמן

הנהלה:

משה דולב – מנכ”ל

רפי אטיאס – סמנכ”ל כספים, בינוי ותפעול

שי בלומנטל – סמנכ”ל כח אדם

חמוטל גורדון שמיר – ראש תחום טיפול

אורנה טאוס – דוברת וממונה על קשרי חוץ וגיוס תרומות

אשר בן שימול – סמנכ”ל חינוך

מנהלי כפרי ילדים ומעונות משפחתיים 

הנהלות הכפרים