תורת ההפעלה

תורת ההפעלה

תורת ההפעלה של המפעל להכשרת ילדי ישראל הינה מסמך האסטרטגיה המספק לארגון שפה מקצועית אחידה וכולל פתרונות ודרכי פעולה אפשריות לשלל מצבים בהם נתקלים אנשי הצוות בכפרי הילדים והמשפחתונים שלנו. עבודת הכתיבה של תורת ההפעלה נעשתה על ידי עובדים מתחומים שונים ובהם אנשי צוות טיפולי, חינוכי, הנהלה ולוגיסטיקה, ובהדרכתם  של אנשי מכון ROM. עבודת הכתיבה נמשכה כחצי שנה.

תורת ההפעלה – המפעל להכשרת ילדי ישראל